15KVĚTEN

Jak vybrat reproduktory k zesilovači?

Abyste si mohli plně vychutnat kvalitu zvuku, je nutné dobře vybrat reproduktory k zesilovači. Čemu byste měli při výběru zařízení věnovat pozornost? Není to příliš velká věda? A co se stane, když nesprávně vybereme reproduktory k zesilovači nebo naopak?

Výběr reproduktorů pro elektroniku (zesilovač) je založen na „sladění“ jejich elektrických parametrů. Výrobci reproduktorů poskytují ve specifikacích produktu následující parametry:

1. Výkon

2. Impedance

3. Účinnost

4. Frekvenční rozsah

5. Zkreslení

reproduktory a zesilovač

To vyvolává otázku, který z výše uvedených parametrů potřebujeme, abychom správně vybrali reproduktory k již vlastněnému nebo budoucímu zesilovači. První informace o shodě elektrických parametrů lze získat z údajů o výkonu a impedanci.

Výkon reproduktorů

Elektrické obvody stejnosměrného proudu lze stručně definovat následujícím způsobem:

Jedná se o součin napětí a proudu. Jednotkou je watt. Výkon u stejnosměrného proudu je vyjádřen jako součin čtverce proudu a odporu nebo podíl čtverce napětí a odporu.

Pro střídavý proud (tedy takový, který přichází ze zesilovače) je definice mnohem složitější, protože pro střídavý proud existují tři typy výkonu: činný výkon, jalový výkon a zdánlivý výkon. Tuto problematiku není možné vysvětlit stručně, navíc to již daleko přesahuje popisované téma.

Proto pro účely tohoto článku nezapomeňme na definici stejnosměrného proudu.

Výkon uvedený na reproduktoru informuje o "síle" reproduktorů pro daný výkon ze zesilovače. Většina reproduktorů na trhu má hodnotu výkonu, která je větší nebo rovna možnostem zesilovače, takže ověření výkonu zesilovače vzhledem k reproduktorům by nemělo způsobit problémy (mohou se např. od sebe zcela odchylovat). Někdy výrobce udává přímo doporučený výkon zesilovače, obvykle ve formě rozsahu, např. 30 – 150 W, takže v takovém případě by neměl být problém s výběrem vhodných zařízení.

reprosoustavy

Impedance reproduktorů

Impedance představuje odpor pro střídavý proud. Slovo odpor je zobecněním impedance. Pro účely tohoto textu a pro snazší pochopení budeme používat jeden i druhý název. Jednotkou je ohm (Ω). Hodnota impedance se bude lišit pro různé frekvence.

V našem případě bude signálem (střídavým proudem) hudba přenášená kabelem ze zesilovače do reproduktoru. Frekvenční rozsah, s kterým se setkáváme v hudbě, je obvykle od 20 Hz do 20 kHz (20 000 Hz). Pro každou frekvenci v daném rozsahu, tj. pro 50 Hz, 200 Hz, 2000 Hz, atd., může být hodnota impedance odlišná.

Čím změříme impedanci?

Impedanci nezměříme běžným multimetrem, protože to, co ukazuje, je odpor stejnosměrného proudu a hudba je technicky vzato střídavý proud.

Multimetr digitální i analogový

Pro měření impedance reproduktoru používáme např. RLC můstky, které vysílají signály uvedených frekvencí a pro ně získáváme samostatné výsledky.

Můstek RLC

Výrobci reproduktorů používají tento parametr většinou třemi způsoby:

1. Průměrná hodnota, např. 8 Ω (pro celou frekvenční odezvu),

2. Minimální a maximální hodnota současně,

3. Minimální hodnota, např. 4 Ω.

reproduktorové terminály

A co s tím dále?

1. Se snížením impedance reproduktoru zesilovač uvolňuje více výkonu při stejném nastavení potenciometru hlasitosti (alespoň podle teorie by to tak mělo být). Nezapomeňte, že zesilovač nebude produkovat více wattů, než předpovídal designér modelu, a po překročení maximálního výkonu se může dokonce i poškodit. Drtivá většina v současnosti vyráběných zesilovačů bez problému podporuje 4ohmové reproduktory, mj všechny stereo zesilovače Denon nebo Marantz. V některých zesilovačích můžete nastavit hodnotu impedance v závislosti na připojených reproduktorech (přijímače Denon a Marantz mají v menu možnost přepínat mezi 4, 6 nebo 8 Ω), existují také modely, u kterých momentální poklesy impedance na 2 Ω reproduktoru nejsou problémem (např. Naim Audio).

2. V některých starších zesilovačích (většinou se jednalo o levné konstrukce) výrobce nepředvídal spolupráci s reproduktory o impedanci 4 Ω.

3. Lampové zesilovače mohou mít samostatné reproduktorové terminály pro reproduktory s impedancí 4 Ω, 8 Ω (Audio Research), někdy dokonce 16 Ω. Máme-li lampový zesilovač s reproduktorovými výstupy 4 Ω a 8 Ω, a chceme připojit reproduktor s impedancí 6 Ω (existují takové), je potřeba použít terminály popsané jako 4 Ω.

Za zmínku stojí, že výše popsané parametry neříkají nic o:

  • hlasitosti, kterou reproduktory zahrají a zda zvládnou ozvučení velké místnosti nebo ne,
  • zda budou mít více či méně basů,
  • zda vykreslení vysokých tónů nám umožní proniknout hluboko do symfonického orchestru a slyšet vrzající židli krásné violoncellistky.

Účinnost, frekvenční odezva a zkreslení reproduktorů

Ostatní výše uvedené parametry popisují hlasitost a kvalitu zvuku:

  • Účinnost - hlasitost reproduktoru po jeho zesílení signálem o výkonu 1 W měřeným ze vzdálenosti 1 metr. Hodnota je vyjádřená v decibelech (dB). Čím více dB, tím hlasitější reprouduktor.
  • Rozsah zpracovávaných frekvencí. Čím nižší je první hodnota a čím vyšší je druhá, tím lépe. První hodnota hovoří o nízkých tónech a druhá o vysokých.
  • Zkreslení nebo též odchylka od původního zvuku vyjádřená v procentech - čím menší je procento, tím lépe.

Je rozdíl vybírat zesilovač k reproduktorům?

Výběr zesilovače pro reproduktory je stejný. V zesilovači máme:

1. Výkon

2. Nejnižší impedanci připojených reproduktorů

3. Frekvenční rozsah

4. Zkreslení

zesilovač Marantz

A ještě několik dalších parametrů, které si někdy můžete přečíst v manuálu zesilovače, např.: činitel tlumení. Podobně jako u reproduktorů nás zajímají první 2 body, tj. výkon a nejnižší impedance. Ostatní parametry nemají žádný vliv na „elektrické přizpůsobení“ reproduktorů k zesilovači.

Co se stane, když zařízení nesprávně spárujeme?

Někteří milovníci dobrého zvuku úmyslně porušují výše uvedené obecné zásady. Dělají to proto, aby dosáhli zvukových vlastností, které nezískáme dodržováním výše uvedených pravidel. Co můžeme získat a co ztratit? Dobře, můžete získat kvalitu zvuku, ale pokud nebudete umírnění s hlasitostí, tak je možné reproduktory i spálit.

Výběr reproduktorů pro zesilovač není těžký. Abyste vybrali správné zařízení, stačí věnovat pozornost několika parametrům. Navíc naši odborníci z kamenné prodejny Denon Store vám mohou profesionálním způsobem kdykoliv pomoci a navrhnout, co bude funguje nejlépe.

Facebook