Servisní centrum

Zpřostředkováváme záruční i pozáruční opravy zařízení značek z našeho portfolia v servisním centru distributora Horn Distribution (CZ) s.r.o. K dispozici je profesionálně vyškolený personál nejlepších techniků s mnohaletými zkušenostmi a moderním servisním vybavením.

Místo, kde vyřizujeme záruční opravy:

DENON STORE - WESTFIELD CHODOV
Roztylská 2321/19
148 00 Praha 11
tel.: +420 608 738 836
e-mail: chodov@salonydenon.cz

Servisní a technická podpora:

DENON STORE - WESTFIELD CHODOV
tel.: +420 608 738 836
e-mail: chodov@salonydenon.cz

Registrace záruky

Standardně všechny námi nabízené produkty mají záruku 24 měsíců od výrobce nebo od polského distributora. Spolupracujeme s nejlepšími dodavateli výrobků na trhu a nabízíme tak možnost poprodejní podpory. Vzhledem k tomu, že spokojenost našich zákazníků s používáním elektronických zařízení zakoupených přes nás je nejdůležitější, pro část sortimentu audio/video nabízíme speciální záruční podmínky, a to na vybrané produkty těchto značek z naší nabídky:

 • 5 let záruka na reproduktory Canton, DALI, FOCAL (pasivní reproduktory), WILSON
 • 3 roky záruka na produkty FOCAL (elektronika, tj. soundbary, subwoofery, aktivní reproduktory)
 • 2 roky záruka na produkty ALPINE, ARGON, AUDIO AUDIO RESEARCH, B&O PLAY, Bang & Olufsen, Denon, FOCAL (sluchátka, doplňky), Heos, JAYS, MARANTZ, NAIM, POLK AUDIO
 • Životní záruka na produkty značky QED

Zaregistrujte produkt

Upozornění: Podmínkou získání prodloužené záruky je registrace zakoupeného vybavení z výše uvedeného seznamu do 30 dnů od data nákupu na stránce níže.

Elektronická registrace produktů

Podmínky záručních služeb

 1. Záruka se poskytuje na dobu 24 měsíců od data zakoupení.
 2. Vady zjištěné během záruční doby budou odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí zařízení do servisu.
 3. Pokud je nutné zajistit dovoz součástek ze zahraničí, doba opravy je prodloužena o dobu nezbytnou k dodání součástek. Zákazník bude informován o předpokládaném čase opravy zařízení v důsledku nutnosti dovozu součástek ze zahraničí.
 4. Oprava v rámci záruky bude provedena po předložení:
  - záruční list vadného zařízení podepsaný zákazníkem,
  - platný doklad o koupi zařízení s uvedeným datem prodeje.
 5. Skutečnosti a datum opravy servis potvrzuje v dokumentu o záruce.
 6. Zákazník má právo žádat o výměnu zboží za nové, pokud:
  -
  během záruční lhůty servis provede 3 opravy stejné závady a zařízení bude stále vykazovat závadu, která znemožňuje použití podle určení.
  -
  servis písemně rozhodne, že odstranění závady není možné.
 7. Pokud po splnění podmínek stanovených v bodě 6 není možné zařízení vyměnit za nové, má zákazník nárok na vrácení zaplacené částky.
 8. Záruka se vztahuje na veškeré poruchy věci způsobené:
  -
  výrobní vadou,
  -
  vadným materiálem.
 9. Záruka se nevzrahuje na vady věci způsobené vnějšími podmínkami, zejména:
  -
  nesprávnou instalací, nesprávným zacházením nebo provozem v nevhodném prostředí (např. vlhkost, prašnost, chemicky nevhodné prostředí),
  - vadným materiálem,
  - neodborným, nesprávným nebo nešetrným zásahem kupujícího nebo jiné k takovýmto zásahům neoprávněné obsahy,
  - kolísáním síťového napětí překračující +5 % nebo -10 %,
  -
  zásahem vyšší moci.
 10. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená normálním opotřebením (hnací řemeny, žárovky, čtecí lasery atd.).
 1. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená vnějšími příčinami, jako jsou: mechanická poškození, znečištění, zaplavení, blesk, přetížení napájecí sítě, instalace zařízení neodpovídající návodu k obsluze nebo upgrade softwaru, poškození reproduktorů v důsledku přetížení signálem, oscilace zesilovače nebo zdroje signálu, stálé napětí na výstupu zesilovače.
 2. Podmínkou pro uplatnění práv vyplývajících z této záruky je používání, udržování a ukládání zařízení způsobem uvedeným v uživatelské příručce.
 3. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená zákazníkem nedostatečnou ochranou během přepravy, zejména vyjmutím, nasazením a přenosem zařízení.
 4. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození způsobená použitím v rozporu se zamýšleným použitím zařízení. To zahrnuje také použití amatérských zařízení pro profesionální účely. Poškození tohoto typu lze odstranit na náklady zákazníka.
 5. Záruka se nevztahuje na nároky na technické parametry výrobku, pokud jsou v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití.
 6. Servis má právo odmítnout provést záruční opravu v případě:
  1. zjištění rozporu mezi údaji vyplývajícími z dokumentů a údaji na zařízení,
  2. porušení nebo rozbití pečetí,
  3. předchozí svépomocné opravy,
  4. konstrukční změny včetně úprav a přizpůsobení zařízení.
 7. Odmítnutí provést záruční opravu odpovídá ztrátě záruky.
 8. Výše uvedené záruční podmínky neomezují nebo nepozastavují práva kupujícího vyplývajících z nesouladu zboží se smlouvou.
 9. Odmítnutí provést záruční opravu z důvodů uvedených v bodě 17 odst. b)-d) odpovídá ztrátě záruky.

Předání zařízení k opravě:

 1. Prvním krokem k úspěšné reklamaci vadného zboží v servise distributora Horn Distribution je vyplnění formuláře "Reklamační protokol".
 2. Doporučeným způsobem je kontaktování prodejny Denon Store, ve které byl výrobek zakoupen, a odeslání na její adresu.
 3. Pokud není možné předat výrobek k opravě v místě nákupu, můžete tak učinit přímo přes distributora Horn Distribution (CZ) s.r.o.
 4. Výrobky pro záruční opravu lze zaslat libovolným způsobem. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se dopravy, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem.
 5. Produkty na pozáruční opravu dodá do servisu zákazník vždy na své náklady.
 6. Zásilky musí být zaslány nebo doručeny na adresu:
  DENON STORE - WESTFIELD CHODOV
  Roztylská 2321/19
  148 00 Praha 11
  Upozornění! Před odesláním se ujistěte, že zásilka obsahuje: originální záruční list a kopii dokladu o koupi.